Att hantera en närståendes dödsfall utomlands

februari 23, 2020
av admin
I samarbete med Lavendla

Det kan vara både oväntat och väntat att en släkting dör utomlands. I de oväntade fallen handlar det ofta om unga personer som kanske blivit akut sjuka eller råkat ut för en olycka och dött. I de väntade fallen kan det till exempel handla om en gammal närstående som sedan länge bott utomlands och den sista tiden varit svag eller sjuk. Den sorg som uttrycks i dessa fall beror ofta på hur pass nära relation den anhörige hade med den avlidne och sorgen kan förvärras om det var en olycka.

Ta reda på hur dödsfallet gick till

Det första man bör ta reda på när man fått kännedom om dödsfallet är att ta reda på hur det gick till. Låg det en olycka bakom, ett brott eller var det bara en naturlig död på grund av sjukdom eller ålder? Finns det misstanke om brott måste kvarlevorna ofta stanna kvar i landet för obduktion och ett rättsmedicinskt utlåtande.

Transport hem

Att transportera hem den avlidne vid ett dödsfall utomlands kan kännas jobbigt och inte så uppiggande. Det vanligaste är att låta någon transportfirma som är specialiserad på att frakta avlidna få uppdraget. Ibland behövs flyg, men är det inte bråttom med begravning kan priset sjunka rejält om man beställer båtfrakt istället för flygfrakt.
Dör någon i Danmark krävs ofta inget flyg eftersom det går att köra över Öresundsbron med en lastbil för ändamålet.

Sälja ägodelar och bostäder

Om du har en gammal släkting som har dött utomlands i sitt hem och vederbörande saknade närstående i sin närhet de sista åren kan du få i uppdrag att sälja bostaden. Du kan då behöva sätta dig in i bostadsmarknadens villkor och regler i det landet. Ägodelar kan man auktionera ut eller sälja till handelsbutiker med begagnade varor.