Fakta om Spanien

 • Antal invånare : ca 47 miljoner
 • Antal permanent boende svenskar i Spanien: ca 90.000 st (år 2015)
 • Antal semestersvenskar till Spanien : Ca 1 000 000 st varje år
 • Huvudstad : Madrid (6 miljoner invånare)
 • Folktäthet : 85 per km²
 • Språk: Spanska, Katalanska, Galiciska, Baskiska
 • Valuta: Euro
 • Religion: Katoliker (76 %)
 • Statsskick: Konstitutionell Monarki
 • Yta : 504 783 km²
 • BNP : 1 223 988 MUSD (865 miljarder Euro) (2006)
 • BNP/invånare : 27 570 USD (2006)
 • BNP/inv. (PPP) : 28 030 USD (2006) 
 • Inflation : 3,7 % % (2005)
 • Export : 122 200 MUSD (2006)
 • Import : 324 400 MUSD (2006)
 • Naturtillgångar : Kol, järnmalm, koppar, bly, uran
 • Exportvaror : Bilar, livsmedel, medicin
 • Turism : 55 miljoner turister (2005)
 • Turism % av BNP : 12 %
 • U-landsbistånd : 0,24 % av BNP (2005)
Spaniens ekonomi, näringsliv, handel och investeringar

Spanien gör anspråk på att vara världens åttonde största ekonomi. Den starka tillväxten under det senaste decenniet var kopplad till mindre hållbara faktorer såsom hög konsumtion och en expansiv byggsektor. Det förhållandevis låga ränteläget, arbetskraftsinvandringen och inflödet av bidrag från EU-budgeten är andra förklaringsfaktorer. Efter fjorton år av god tillväxt och ökad sysselsättning befinner sig den spanska ekonomin sedan början av 2008 i en kraftig nedgång med anledning av krisen på den internationella finansmarknaden och slutet på byggboomen.

Inrikespolitik

Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Val hålls vart fjärde år. Parlamentet har två kamrar: deputeradekammaren och senaten. Landet är indelat i 17 autonoma regioner, med varierande grad av självbestämmande och egna regionala parlament och regeringar. Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Val hålls vart fjärde år. Parlamentet har två kamrar: deputeradekammaren och senaten. Landet är indelat i 17 autonoma regioner, med varierande grad av självbestämmande och egna regionala parlament och regeringar. I mars 2008 hölls parlamentsval i Spanien som gav förnyat förtroende för socialistpartiet Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Utrikes- och säkerhetspolitik

Som en allt större deltagare i multinationella krishanteringsoperationer lägger Spanien vikt både vid det europeiska militära kapacitetsuppbyggandet och krishanteringsförmågan å den ena sidan, och sina band till USA och den transatlantiska länken å den andra. EU:s säkerhetspolitiska verksamhet bör enligt spanskt synsätt utgöra ett komplement – inte konkurrent – till NATO och inte innebära en dubblering av alliansens strukturer.

Mer om Spanien

Spanien fortsätter att vara ett av de främsta utländska turistmålen för svenskar (ca. 1 miljon resenärer per år) och omkring 65 000 svenskar bor i landet mer eller mindre permanent. Sverige och Spanien har ett nära samarbete inom EU och internationella organisationer som FN. Respekten för folkrätten, multilateralismen och de mänskliga rättigheterna är gemensamma målsättningar. Intresset för den svenska modellen är stort, särskilt vad gäller frågan om ekonomiska reformer, social välfärd, jämställdhet och miljö.

Det bilaterala besöksutbytet har varit mycket intensivt på senare tid vilket bl.a. hänger samman med Sveriges och Spaniens kommande ordförandeskap i EU under andra halvåret 2009 respektive första halvåret 2010. Under första halvåret 2009 förväntas t.ex. 8 svenska ministrar och 16 statssekreterare besöka Spanien. Sverige har 15 konsulat i Spanien. Exportrådet har kontor i Madrid. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Spanien är mycket omfattande. Bidragande orsaker är starka spanska ekonomiska tillväxten under senare decennier, samt att EU-medlemskap och tillgången till unionens inre marknad innebär att handel och investeringar förenklas.

Spanien är Sveriges trettonde viktigaste exportmarknad. Fordon, trä och papper, mediciner, järn och stål, teleutrustning och elektriska maskiner utgjorde de största produkt¬grupperna. Den spanska exporten till Sverige uppgick under 2010 till 16,7,0 miljarder kr, vilket resulterade med ökning 2,6 procent. Spanien är därmed vår femtonde importmarknad. Verkstadsprodukter, halvfabrikat, livsmedel (frukt och vin) samt kemiska produkter är de största produktgrupperna.

Geografi

Spanien är Västeuropas näst största land efter Frankrike. Fastlandet på den iberiska halvön är ca 490.000 km2. Tillsammans med ögrupperna Balearerna och Kanarieöarna samt de båda spanska enklaverna Ceuta och Melilla på den nordafrikanska kusten blir ytan totalt närmare 505.000 km2.

Spanien är ett utpräglat högland med en medelhöjd över havet på 660 meter; i Europa är det endast Schweiz som ligger högre. Madrid befinner sig på 650 meters höjd över havet, mitt i landet, med cirka 650 km till varje hörn.

Spanien består av 17 regioner, så kallade  autonomier, som alla har en betydande självständighet med egna regeringar, samt de två stadsenklaverna Ceuta och Melilla på marockanska nordkusten. Flera autonomier, t.ex. Katalonien, Baskien och Navarra, har av historiska och kulturella skäl större självständighet än andra regioner.

Hotell och boende i Spanien

Det finns väldigt många olika hotell att välja på i Spanien. Utan lite hjälp på traven kan det vara svårt att välja rätt. För att få en lista med bilder, info och recensioner/omdömen från tidigare gäster kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hotels.com. Hemsidan är på svenska och den listar alla hotell med bilder och tydlig information. Recensionerna från tidigare gäster är guld värda. De ger dig opartiska omdömen kring hur det är att bo på hotellet. Du förbinder dig inte till något när du använder Hotels.com och det är helt gratis att jämföra de olika hotellen.

Flyg till Spanien

För den som planerar att flyga till Spanien kan vi rekommendera den helt kostnadsfria jämförelsesidan Momondo.se. Där kan du snabbt och enkelt få lista på din skärm med olika flyg och avgångar till Spanien. Sajten hjälper dig att finna de billigaste, snabbaste och bästa alternativen när du skall flyga.
Du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter och jämförelsetjänsten är helt gratis hos Momondo.se.

Grannlandet Portugal i väster

Många väljer Spanien som turistdestination både för korta och längre semestrar, vilket är ett underbart namn. Men man kan med gott samvete överväga någon gång att besöka grannlandet i väster, Portugal där det pratas portugisiska och med en folkmängd på blygsamma 10 miljoner människor till skillnad från gigantiska grannlandet. Även prisnivån ligger lägre Spanien samt det är ett lugnare tempo säger många om landet. På senare år har det varit populärt att köpa en fastighet i Portugal.