Spaniens ekonomi, näringsliv, handel och investeringar

Spanien gör anspråk på att vara världens åttonde största ekonomi. Den starka tillväxten under det senaste decenniet var kopplad till mindre hållbara faktorer såsom hög konsumtion och en expansiv byggsektor. Det förhållandevis låga ränteläget, arbetskraftsinvandringen och inflödet av bidrag från EU-budgeten är andra förklaringsfaktorer.

Efter fjorton år av god tillväxt och ökad sysselsättning befinner sig den spanska ekonomin sedan början av 2008 i en kraftig nedgång med anledning av krisen på den internationella finansmarknaden och slutet på byggboomen.

Skriv en kommentar eller tipsa oss om något